Chajko, Grzegorz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland