Marecki, Józef, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland