Bulak, Jan, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland