Blaschke, Kinga, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie, Poland