Gombin, Krzysztof, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

  • Folia Historica Cracoviensia Tom 22 (2016) - Commentationes et dissertationes
    „Ścisk na podatki, a suknia tak długa, że się po ziemi wlecze”, czyli o politycznym aspekcie mody w kazaniach ks. Józef Męcińskiego, wygłoszonych w lubelskim kościele św. Ducha w czasie Sejmu Wielkiego
    Abstrakt  PDF