Grotowski, Piotr Łukasz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland