Gałuszka, Tomasz, Dominikański Instytut Historyczny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland