Graff, Tomasz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland