Graff, Tomasz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Poland