Mazurczak, Urszula, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

  • Folia Historica Cracoviensia Tom 22 (2016) - Commentationes et dissertationes
    Związki teologii krzyża św. Bonawentury z mistyką Karmelu. Z kręgu powinowactwa sztuki franciszkańskiej i karmelitańskiej na wybranych przykładach sztuki z XIV i początku XV wieku
    Abstrakt  PDF