Gogola, Zdzisław, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland