Konstytucja państwa jako problem fenomenologii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/lie.60212

Słowa kluczowe:

fenomenologia, ontologia, filozofia polityczna, dzieło literackie, konstytucja państwa

Abstrakt

Wczesny fenomenolog Roman Ingarden uważany jest raczej za teoretyka z dziedziny estetyki i ontologii niż filozofa politycznego. Celem artykułu jest rekonstrukcja nieistniejącej filozofii państwa, która mogłaby być rozwijana przez Ingardena, biorąc za punkt wyjścia jego analizy ontologiczne struktury dzieła literackiego. W swojej książce z 1931 roku Ingarden zdefiniował pojęcie dzieła literackiego bardzo szeroko, włączając do niego jako jego przypadki graniczne między innymi dzieła naukowe, listy itp. Tezą artykułu jest twierdzenie, że jako przypadek graniczny dzieła literackiego może być interpretowana również konstytucja państwa. W nawiązaniu do analiz Ingardena dotyczących spektaklu jako konkretyzacji sztuki teatralnej, w artykule podjęta zostanie próba rekonstrukcji w kategoriach jego ontologii relacji pomiędzy konstytucją państwa a samym państwem.  

Bibliografia

Austin J., The Province of Jurisprudence Determined, Cambridge 1995.

Gniazdowski A., Państwo jako przedmiot intencjonalny, in: Doświadczanie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena, ed. T. Maślanka, Warszawa 2020.

Hart J. G., Husserl and Fichte: With special regard to Husserl’s lecture on Fichte’s ideal of humanity, “Husserl Studies” 12 (1995), p. 135–163.

Hegel G. W. F., The Philosophy of History, transl. J. Sibree, Ontario 2001.

Husserl E., Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Pure Phenomenological Philosophy. First Book. General Introduction to a Pure Phenomenology, transl. F. Kersten, The Hague 1982.

Husserl E., Phenomenology and the Crisis of Philosophy, transl. Q. Lauer, New York 1965.

Husserl G., Recht und Welt, in: Festschrift Edmund Husserl zum 70. Geburtstag gewidmet, Halle 1929, p. 112–158.

Ingarden R., Controversy over the Existence of the World, vol. 1, transl. A. Szylewicz, Frankfurt am Main 2013.

Ingarden R., The Literary Work of Art. An Investigation on the Borderlines of Ontology, Logic, and Theory of Literature. With an Appendix on the Functions of Language in Theater, transl. G. G. Grabowicz, Evanston 1973.

Loidolt S., Einführung in die Rechtsphänomenologie, Tübingen 2010.

Reinach A., The Apriori Foundations of the Civil Law, transl. J. Crosby, Berlin 2012.

Schuhmann K., Husserls Staatsphilosophie, Freiburg–München 1988.

Stein E., An Investigation Concerning the State, transl. M. C. Baseheart, M. Sawicki, Washington 2006.

Stein E., Philosophy of Psychology and Humanities, transl. M. Sawicki, Washington 2000.

Stein H., Staatsrecht, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, ed. K. Gründer, Bd. 10, Basel 1998.

Opublikowane

2022-12-30

Numer

Dział

Artykuły