Tom 46, Nr 2 (2017)

Spis treści

Artykuły

Solidarność w tradycji klasycznej PDF (English)
Aleksandra Głos 7-33
Wiarygodność jako cnota moralna? PDF (English)
Piotr Stanisław Mazur 35-50
O trzech rodzajach empatii: pełnej, częściowej i skażonej PDF
Wojciech Załuski 51-66
Fenomen zerwania PDF
Piotr Karpiński 67-90
Doświadczenie przed doświadczeniem: wiara jako warunek poznania. Wokół myśli Siemiona L. Franka i Abrahama J. Heschela PDF
Michał Węcławski 91-110
Dwa wymiary nicości. Gershom Scholem i paradoksy mistyki żydowskiej PDF
Piotr Sawczyński 111-128
Racjonalność czy rozumność: próba zmiany paradygmatu filozoficznego poznania Boga – myśl Xaviera Zubiriego PDF
Rafał Niziński 129-153
Красота как «непостижимое» в философии Семена Франка PDF (Russian)
Алексей Гапоненков 155-166

Recenzje i sprawozdania

Tomizm w kontekście filozofii naukowej Rec. Piotr Duchliński, W stronę aporetycznej filozofii klasycznej. Konfrontacja tomizmu egzystencjalnego z wybranymi koncepcjami filozofii współczesnej, Kraków 2014, ss. 821 PDF
Jacek Wojtysiak 169-175