Redakcja

Recenzenci

Dr hab. Małgorzata Abassy, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Polska

Dr Tomasz Dudek, Kraków, Polska

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny, Polska

Dr hab. Marek Hałaburda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Polska

Prof. Kevin Jaques, Indiana University, Katedra Języków i Kultury Bliskiego Wschodu, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Dr Artur Konopacki, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska

Dr hab. Izabela Kończak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Polska

Dr Igor / Ігор Krywoszeja / Кривошея, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Wydział Historyczny, Ukraina

Dr hab. Karol Łopatecki, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Polska

Dr Stanisław Meyer, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Polska

Dr Michał Moch, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Polska

Dr Norbert Morawiec, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, Polska

Prof. dr hab. Jerzy Myszor, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Polska

Dr hab. Sławomir Pawłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Polska

Dr Arkadiusz Płonka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Polska

Dr Mateusz Potoczny, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Polska

Dr hab. Jakub Sadowski, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Polska

Dr hab. Piotr Stawiński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Polska

Dr Katarzyna Syska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Polska

Prof. Michaił Timofiejew, Uniwersytet Państwowy w Iwanowie, Katedra Filozofii, Rosja

Dr hab. Maciej Trąbski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, Polska

Dr hab. Katarzyna Warmińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Polska

Prof. dr hab. Mariusz Wołos, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Polska

Dr Natalia Zub, Instytut Studiów Wschodnich im. A. Ju. Kryms’koho, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina