Wydawca

Wydawca

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie • The Pontifical University of John Paul II in Krakow
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25 

Oriantalia Christiana Cracoviensia (rocznik) – Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Wydawnictwo Naukowe • Press
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
+48 12 422 60 40
wydawnictwo@upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie