Tom 11 (2019)

Spis treści

Artykuły

Katalog kardynałów, patriarchów, arcybiskupów i biskupów obecnych na IV soborze laterańskim w 1215 roku. Jeszcze jedna próba identyfikacji osób PDF
Andrzej Wciślak 7-61
Comparative studies of medical specialization in Orthodox and Catholic monasteries. Preliminary remarks PDF (English)
Olha Krainia 63-76
Panegyric works and their connection with the Kyiv monasteries in the context of the relations between the Hetmanate and the Moscow kingdom in the early 18th century PDF (English)
Hanna Filipova 77-90
Князь-инок Аникита (Ширинский-Шихматов) и его путешествие по святым местам Ближнего Востока PDF (Українська)
Сергей Шумило 91-112
Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Polonia w Charkowie: krótki szkic historyczny (XIX wiek) PDF
Lubow Żwanko 113-139
Misjonarska działalność polskich dominikanów w Chinach w świetle listów o. Sadoka Maćkowiaka do redakcji „Róży Duchownej” z lat 1937–1939 PDF
Adrian Cieślik 141-159

Relacje, sprawozdania, komunikaty

Carl S. Kilcourse, Taiping Theology. The Localization of Christianity in China, 1843–64, Palgrave Macmillan, Nottingham 2016, XVIII, 281 ss., 8 il. PDF
Piotr Popiołek 163-168