Autor - szczegóły

Cieślik, Adrian, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 11 (2019) - Artykuły
    Misjonarska działalność polskich dominikanów w Chinach w świetle listów o. Sadoka Maćkowiaka do redakcji „Róży Duchownej” z lat 1937–1939
    Abstrakt  PDF