Autor - szczegóły

Ciołka, Dariusz, Prawosławna Kuria Arcybiskupia – Wrocław, Polska

  • Tom 7 (2015) - Artykuły
    Władcy Rzeczypospolitej wobec Kościoła prawosławnego po soborze brzeskim 1596 roku
    Abstrakt  PDF