Autor - szczegóły

Żwanko, Lubow, Akademia Weterynarii i Zootechniki w Charkowie, Ukraina, Ukraina

  • Tom 11 (2019) - Artykuły
    Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Polonia w Charkowie: krótki szkic historyczny (XIX wiek)
    Abstrakt  PDF