The Church in Sweden. Secularisation and Ecumenism as Challenges

Anders Ekenberg

Abstrakt


Szwecja należy do najbardziej zsekularyzowanych krajów na świecie. W oparciu o dane historyczne artykuł ukazuje dwa najważniejsze wyzwania Kościoła w obecnej sytuacji: przeciwdziałanie sekularyzacji jako takiej i ekumenizm. Autor  podejmuje dyskusję nad głównymi działaniami Kościoła, większościowego Kościoła luterańskiego wobec radykalnej sekularyzacji, utrudniającej wypracowanie jednolitej wizji chrześcijaństwa w aktualnej sytuacji oraz wspólnej strategii ewangelizacyjnej. W opracowaniu wiele miejsca poświęcono tzw. ideologii Kościoła narodowego, którą głównie kieruje się Kościół luterański. Podkreślono pilną potrzebę nowych sposobów dawania świadectwa Ewangelii.

Słowa kluczowe


Szwecja; sekularyzacja; wolność religijna; Kościół luterański; Kościół i państwo; Kościół ludowy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Church of Sweden statistics, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1132666&ptid=48063 (7.04.2015).

Davie G., Europe: The Exceptional Case: Parameters of Faith in the Modern World, London 2002.

Davie G., Religion in Modern Europe: A Memory Mutates, Oxford 2000.

Delumeau J., Le christianisme va­‑t­‑il mourir?, Paris 1977.

Delumeau J., Un chemin d’histoire: Chrétienté et christianisme, Paris 1981.

Eurel: Données sociologiques et juridiques sur la religion en Europe, http://www.eurel.info/spip.php?rubrique66〈=fr (24.04.2015).

Rum för alla: Lite mer om Svenska kyrkan [A Room for Everybody: A Little More about the Church of Sweden], http://issuu.com/svenskakyrkan/docs/rum_f__r_alla__lite_mer_om_svenska_/1 (21.04.2015).

Svenska kyrkan i siffror [The Church of Sweden in Figures], http://www.svenskakyrkan.se/statistik (21.o4.2015).

World Values Survey (2011), http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings (24.04.2015).

Zaremba M. Kyrkan & friheten [The Church and Freedom], Gothenburg 2000.
Copyright (c) 2016 Anders Ekenberg