Święty Jan Paweł II i jego pontyfikat w opinii słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku UPJPII w Krakowie

Jan Dziedzic

Abstrakt


Celem prezentowanego artykułu jest ocena osoby i pontyfikatu św. Jana Pawła II z racji setnej rocznicy jego urodzin. Program badawczy został zrealizowany na podstawie zmodyfikowanej ankiety Polacy a Papież, którą przygotował ks. prof. Józef Makselon. Grupę respondentów tworzyli słuchacze, działającego przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pośród 176 ankietowanych było 88,6% kobiet i 11,4% mężczyzn w wieku od 50 do 87 lat. Ankietowani to osoby zdecydowanie wierzące (59,7%) i wierzące (35,8%), charakteryzujące się wysokimi praktykami religijnymi.
Święty Jan Paweł II był dla ankietowanych namiestnikiem Chrystusa (49,3%), głową Kościoła katolickiego (13,2%) i najwyższym autorytetem moralnym (19,1%). Był on postrzegany jako człowiek głębokiej wiary (27,1%), mądrości (21,7%), mocy ducha (12,2%).
Głównymi osiągnięciami pontyfikatu były: odbudowa wiary (32,5%), obalenie komunizmu (28,5%) oraz pielgrzymowanie do wielu krajów (26,1%). Do najważniejszych tematów papieskiego nauczania zostały zaliczona problematyka wiary (19,2%), miłości ojczyzny (16,7%), małżeństwa i rodziny (15%).
Respondenci deklarują, że są gotowi do pracy nad sobą i zmiany postaw oraz do wprowadzania w życie nauczania papieskiego. Zdają sobie jednak sprawę z czekających ich trudności, dlatego często (49,4%), a nawet codziennie (30%) modlą się do Boga za pośrednictwem św. Jana Pawła II. Ankietowani pamiętają również o modlitwie w intencji dzieci i wnuków (29,2%), o zgodę w ojczyźnie (25,4%) i o zdrowia dla siebie (22,6%).


Słowa kluczowe


Jan Paweł II; pontyfikat; nauczanie; postawy; Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brańka P., Religijność a percepcja Jana Pawła II przez młodzież, Sosnowiec 2002.

Dziedzic J., Umieranie i śmierć Jana Pawła II a doświadczenie żałoby, „Communio” 32 (2012) nr 3 (179), s. 147–167.

Dziedzic J., Żałoba po śmierci Jana Pawła II. Analiza ilościowo-jakościowa Księgi kondolencyjnej. Internauci w hołdzie Janowi Pawłowi II, Kraków 2009.

Jan Paweł II, Evangelium vitae, nr 34, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html (30.12.2019).

Makselon J., Fascynacja i wezwanie. Ostatni pobyt Ojca Świętego w PRL, Rzym 1992.

Makselon J., Wezwanie i opór. Polacy a Jan Paweł II, Rzym 1997.

Makselon J., Percepcja Jana Pawła II przed ostatnią wizytą w Polsce, „Analekta Cracoviensia” 27 (1996), s. 73–84.

Ratzinger J., „Pójdź za mną”. Homilia na pogrzebie Jana Pawła II 8 kwietnia 2005, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/ ratzinger_pogrzebjp2_or_08042005.html (29.12.2019).

Sasińska-Klas T., Kanonizacja Jana Pawła II w 2014 roku. Jej medialny wizerunek w opiniotwórczych mediach drukowanych Polsce – rok po wydarzeniu, w: Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas jego kanonizacji, red. J. Olędzki, T. Sasnińska-Klas, Warszawa 2016, s. 98–114.

Soiński B.J., Doświadczenie religijne a postawy studentów w obliczu śmierci Jana Pawła II, Poznań 2006.

Witkowski A., O Janie Pawle II, cz. 1 (GB nr 44): pontyfikat Jana Pawła w liczbach, http://www.bratalbert.com.pl/content/podsumowanie-pontyfikatu-jana-pawla-ii-cz-1.pdf (30.12.2019).
Copyright (c) 2020 Jan Dziedzic