Aspekty ojcostwa Bożego w wybranych perykopach Mateuszowych

Autor

  • Stanisław Witkowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.3788

Słowa kluczowe:

ukrywać, objawiać, bać się, jeden Ojciec

Abstrakt

Ojciec opowiada się za ludźmi prostymi. Objawia im więź istniejącą między Nim a Synem i jednocześnie zakrywa ją przed pychą uczonych (11, 25–27). Ojciec powinien spotykać się z bojaźnią ze strony ludzi, ponieważ rozstrzyga o ostatecznym losie człowieka. Wzmianka o możliwości definitywnego odrzucenia przez Ojca zostaje złagodzona Jego troską i wiedzą o każdym szczególe życia człowieka (10, 28–31). Z faktu, że Bóg jest Ojcem, wynika powszechne braterstwo łączące uczniów, które nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą zależności. Uczniowie są bowiem zależni jedynie od Ojca w niebie (23, 9).

Biogram autora

  • Stanisław Witkowski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Stanisław Witkowski MS (ORCID: 0000-0002-7282-1866) – ks. dr hab., adiunkt w katedrze egzegezy Nowego Testamentu na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Interesuje się zagadnieniami synoptycznymi, Pawłowymi oraz apokaliptycznymi. Adres do korespondencji: ul Koszalińska 12, 30-407 Kraków. E-mail: stwit@op.pl.

Bibliografia

Blomberg C.L., Matthew, Nashville 1992 (The New American Commentary, 22).

France R.T., The Gospel of Matthew, Cambridge 2007 (The New International Commentary on the New Testament).

Gnilka J., Das Matthäusevangelium. Kommentar zu Kap. 1, 1–13, 58, Freiburg, Basel, Wien 1993 (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, 1/1).

Grasso S., Il Vangelo di Matteo, Roma 1995 (Collana Biblica).

Kwas A., Bóg Ojcem w Nowym Testamencie, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 35 (1982) nr 3, s. 186–193.

Mickiewicz F., Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem (Iz 64, 7). Biblia o Bogu Ojcu, red. J. Warzecha, Warszawa 1999 (Rozprawy i Studia Biblijne, 5).

Nolland J., The Gospel of Matthew, Grand Rapids/Cambridge 2005 (The International Greek Testament Commentary).

Langkammer H., Bóg jako Ojciec w świetle Nowego Testamentu, Radom 1999.

Luz U., Das Evangelium nach Matthäus (Mt 8–17), Zürich, Brauschweig, Neukirchen-Vluyn 1990 (Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, 2/4).

Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza, Częstochowa 2006 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament, 1/2).

Rosik M., Teologia Nowego Testamentu, t. 1: Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie, Wrocław 2008.

Sand A., Das Evangelium nach Matthäus, Regensburg 1986 (Regensburger Neues Testament).

Senior D., Matthew, Nashville 1998 (Abingdon New Testament Commentaries).

Strack H. L., Billerbeck P., Das Evangelium nach Mattäus erläutert aus Talmud und Midrasch, München 19562 (Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, 1).

Trilling W., Vangelo secondo Matteo (traduzione dal tedesco di B. da Malè), Roma 20013 (Commenti Spirituali del Nuovo Testamento).

Turner D. L., Matthew, Grand Rapids 2008 (Baker Exegetical Commentary on the New Testament).

Witkowski S., Nowa jakość życia. Kazanie na Górze (Mt 5–7), Kraków 2004.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Numer

Dział

Poszukiwania teologiczne

Podobne artykuły

1-10 z 331

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.