The Pastoral Model of Educating Seniors at Universities of the Third Age at UPJPII in Krakow

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.27407

Słowa kluczowe:

universities of the third age, pastoral model of educating, religious formation, forms of activity

Abstrakt

Universities of the third age have become very popular in Poland and in the world. As institutions dealing with lifelong learning, they have the appropriate competencies to ensure that the various needs of seniors are met. U3A, established at UPJPII in Kraków in 2011, is one of such programs, dynamically operating in Poland. It is aimed not only at increasing the level of general knowledge but also at the religious formation of the students. The university has a religious profile and implements a pastoral and educational program, that includes lectures and workshops in the field of the Bible and anthropology, ethics, theology, philosophy and history of the Church, as well as an educational and cultural program (religious tourism, theatre arts), that is meant as a form of creative support for seniors. Plenary lectures and seminar workshops are complemented with the offer of additional educational and developmental classes. They include foreign language learning, computer courses, tourism, sports and cultural activities. Thanks to our U3A, many elderly people have improved their self-esteem and sense of dignity. They have also learned how to overcome problems related to old age and barriers preventing them from full participation in social and parish life.

Bibliografia

Benedykt XVI, Przemówienie w Domu dla osób starszych, 18.09.2010, https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,3092,benedykt-xvi-w-domu-dla-osob-starszych.html (10.01.2023).

Bogacz R., Starość w Biblii, in: Starość. Problem i szansa? Refleksja pastoralno-teologiczna, ed. J. Dziedzic, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2015, p. 18–44.

Dziedzic J., Edukacja seniorów na uniwersytetach trzeciego wieku, in: Model kształcenia seniorów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, ed. J. Dziedzic, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2018, p. 25–32.

Dziedzic J., Formacja religijna, in: Aktywny senior z przyszłością. 10 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UPJPII w Krakowie, ed. J. Dziedzic, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2021, p. 58–61.

Dziedzic J., Pastoralno-edukacyjny program dla seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, in: Seniorzy wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, eds. M. J. Tutak, T. Wielebski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, p. 283–304.

Dziedzic J., Początki i rozwój UTW na UPJPII, in: Aktywny senior z przyszłością. 10 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UPJPII w Krakowie, ed. J. Dziedzic, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2021, p. 32–37.

Dziedzic J., Program kulturalny, in: Aktywny senior z przyszłością. 10 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UPJPII w Krakowie, ed. J. Dziedzic, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2021, p. 100–104.

Dziedzic J., Spotkania o charakterze religijnym, in: Seniorzy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, eds. J. Dziedzic, I. Szlachta, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2016, p. 115–116.

Dziedzic J., Starość to nie obciążenie, KAI, 21.01.2022, https://misyjne.pl/ks-prof-jan-dziedzic-starosc-to-nie-obciazenie-rozmowa/ (11.01.2023).

Dziedzic J., Turystyka i sport, in: Aktywny senior z przyszłością. 10 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UPJPII w Krakowie, ed. J. Dziedzic, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2021, p. 99.

Dziedzic J., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma twórczego wsparcia osób starszych, in: Pięknie jest być starszym. O starości interdyscyplinarnie, eds. M. Cholewa, M. Duda, P. Kroczek, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2018, p. 113–135.

Dziedzic J., Wprowadzenie, in: Seniorzy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, eds. J. Dziedzic, I. Szlachta, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2016, p. 11–14.

Dziedzic J., Wprowadzenie, in: Starość. Problem i szansa? Refleksja pastoralno-teologiczna, ed. J. Dziedzic, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2015, p. 5–10.

Dziedzic J., Współpraca z organizacjami senioralnymi i inne formy aktywności, in: Aktywny senior z przyszłością. 10 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UPJPII w Krakowie, ed. J. Dziedzic, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2021, p. 110–115.

Franciszek, Musimy działać na rzecz kultury życia. Przemówienie w Święto Dziadków, 15.10.2016, https://www.deon.pl/kosciol/serwis-papieski/papiez-do-seniorow-musimy-dzialac-na-rzecz-kultury-zycia,412376 (10.01.2023).

Grümme B., Nicht nur Häkeln und Bingo-Spielen. Das Alter als religionspädagogische Herausforderung, „Polonia Sacra“ 19 (2015), p. 33–37.

Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska o Uniwersytetach Katolickich Ex corde Ecclesiae, Rome 1990, part I, 14, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/konstytucje/o_uniwersytetach_15081990.html (10.01.2023).

Jan Paweł II, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List papieski do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludzkości, 03.04.2002, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/ludzie_starsi_03042002 (10.01.2023).

Jan Paweł II, Spotkanie z osobami Trzeciego Wieku w Walencji, 8.11.1982, in: O cierpieniu. Wypowiedzi Ojca Świętego do chorych i pracowników służby zdrowia (1982–1984), vol. 2, Niepokalanów 1988, p. 63–66.

Kiwala U., Warsztaty artystyczne, in: Seniorzy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, eds. J. Dziedzic, I. Szlachta, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków, 2016, p. 131–134.

Kremer M., Warsztaty liturgiczne, in: Model kształcenia seniorów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, ed. J. Dziedzic, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2018, p. 52–55.

Molenda R., Starość jako powołanie, „Idziemy” 30 (2022), http://idziemy.pl/spoleczenstwo/starosc-jako-powolanie/74790/1/ (11.01.2022).

Obrok M., Szlachta I., Historia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, in: Seniorzy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, eds. J. Dziedzic, I. Szlachta, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2016, p. 17–22.

Przygoda W., Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku, in: Starość. Problem i szansa? Refleksja pastoralno-teologiczna, ed. J. Dziedzic, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2015, p. 77–116.

Robek E., Powołanie chrześcijanina do modlitwy nieustannej w życiu codziennym, „Perspectiva — Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 4 (2005) nr 2, p. 170–183.

Szlachta I., Turystyka, in: Seniorzy na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, eds. J. Dziedzic, I. Szlachta, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2016, p. 103–105.

Wąchol G., Warsztaty biblijne, in: Model kształcenia seniorów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, ed. J. Dziedzic, Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII, Kraków 2018, p. 47–50.

Opublikowane

2024-03-08

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 226

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.