Contemplation of the Body

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/ps.27201

Słowa kluczowe:

kontemplacja, ciało, Trójjedyny Bóg, duchowość chrześcijańska

Abstrakt

W tradycji kontemplacji chrześcijańskiej znajdujemy wiele zachęt do kontemplowania przyrody i tego, jak dzięki niej możemy odkryć Boga Stwórcę i Jego miłość, która jest na niej wyciśnięta. Natomiast św. Ignacy w Kontemplacji dla osiągnięcia miłości zachęca modlącego się do kontemplowania nie tylko stworzenia, ale także siebie samego i swojego ciała. Ponieważ nie ma zbyt wielu badań ani literatury na temat kontemplacji ciała, autor poświęca jej szczególną uwagę w tym artykule. Przekonuje, że Trójjedyny Bóg pragnie objawić się każdemu człowiekowi nie tylko poprzez księgę przyrody i Biblię, ale także poprzez jego ciało, a kontemplacja ciała może mu w tym bardzo pomóc. W pierwszym rozdziale krótko definiuje znaczenie kontemplacji, a następnie przechodzi do zrozumienia ciała ludzkiego w świetle Pisma Świętego i teologii duchowości. W ostatnim rozdziale podaje różne przykłady, w jaki sposób możemy kontemplować ciało lub jego poszczególne części i pozwolić, aby objawiła się nam czynna obecność i miłość Trójjedynego Boga.

Bibliografia

Aumann J., Contemplation, in: New Catholic Encyclopedia, 4, Washington 2003, p. 203–209.

Baier K., Meditation and Contemplation in High to Late Medieval Europe, https://homepage.univie.ac.at/karl.baier/texte/pdf/Meditation-Contemplation.pdf (05.01.2022).

Bible. New International Version, https://www.biblegateway.com/versions/New-International-Version-NIV-Bible (03.01.2022).

Brumec S., Aracki Rosenfeld N., Primerjava življenjskih sprememb po romanju in po obsmrtnih izkušnjah, “Bogoslovni vestnik” 81 (2021) no. 3, p. 695−710, https://doi.org/10.34291/BV2021/03/Brumec.

Guibert J. de, The Jesuits: Their Spiritual Doctrine and Practice: A Historical Study, Chicago 1964.

Guigo II, Scala claustralium − Epistola de vita contemplative, http://www.santuariodellavittoria.it/File_PDF/Lettera_sulla_VITA_contemplativa.pdf. (07.01.2022).

Francis, Laudato sí, Vatican 2015, https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html (11.01.2022).

Hardt Ł., In Favour of Dispositional Explanations. A Christian Philosophy Perspective with Some References to Economics, “Scientia et Fides” 1 (2022), p. 239−261, https://doi.org/10.12775/SetF.2022.012.

Herraiz M., Contemplazione, in: Dizionario di Mistica, eds. L. Borriello, E. Caruana, M. R. del Genio, N. Suffi, Città del Vaticano 1998, p. 338–339.

Ignatius of Loyola, The Spiritual Exercises of Saint Ignatius, Chicago 2021.

John Paul II, Man and Woman He Created Them: A Theology of the body, Boston 2006.

Kraner D., Vpliv socialnih reprezentacij o katoliški Cerkvi v Sloveniji na družbene napetosti, “Bogoslovni vestnik” 78 (2018) no. 2, p. 611–624.

Laird M., V tiho deželo: vodnik h krščanski kontemplativni praksi, Ljubljana 2016.

Matjaž M., Klic v novo življenje: Prevod in komentar Pavlovega Prvega pisma Korinčanom, Ljubljana 2015.

Matjaž M., Občestvo kljub različnosti. Pavlovo razumevanje koinonie v Pismu Galačanom (Gal 2,9), “Edinost in dialog” 74 (2019) no. 1, p. 175–193, www.doi.org/10.34291/Edinost/74/Matjaz.

May G., To Bear the Beams of Love: Contemplation and Personal Growth, “Way Supplement” 59 (1987), p. 24–34.

McIntosh M. A., Trinitarian Perspectives on Christian Spirituality, in: The Blackwell companion to Christian spirituality, ed. A. Holder, Oxford 2005, p. 177–189.

Muszala A., Silent prayer, London 2016.

Palmisano M. C., Dimensioni di giustizia in alcuni testi sapienziali biblici, “Edinost in dialog” 75 (2020), p. 41–49, https://doi.org/10.34291/Edinost/75/Palmisano.

Pardon Đ., Zemlja: dar, kušnja i zadaća. Biblijska teologija zemlje u Knjizi Postanka 1–11, Zagreb 2014.

Pardon Đ., Čovjek i stvoreni svijet (Post 1–2). Biblijsko-teološki izazovi suvremenoj kršćanskoj antropologiji i ekologiji, “Bogoslovska smotra” 90 (2020) nr 2, p. 411–437.

Platovnjak I., Roblek J., Moliti s telesom, dušo in duhom: Molitveni priročnik, Ljubljana 2005.

Platovnjak I., Food and Spirituality: Contemplation of God’s Love While Eating, “Studia Gdańskie” 48 (2021), p. 81−92, https://doi.org/10.26142/stgd-2021–005.

Roszak P., Camino de Santiago i devotio post-moderna. W poszukiwaniu tożsamości pielgrzyma w dobie ponowoczesnej bezdomności, in: Camino Polaco. Teologia — sztuka — historia — teraźniejszość, t. 2, eds. P. Roszak, W. Rozynkowski, Toruń 2015, p. 219−238.

Skralovnik S., Jakob Aleksič: Poklicanost človeka k dialogu, “Edinost in dialog” 76 (2021) no. 1, p. 119–140, https://doi.org/10.34291/Edinost/76/Skralovnik.

Stegu T., Transhumanizem in krščanska antropologija, “Bogoslovni vestnik” 79 (2019) no. 3, p. 683–692, https://doi.org/10.34291/BV2019/03/Stegu.

Tomlinson I., The Contemplation to Attain Love, “The Way” 50 (2011) no. 4, p. 65–76.

Truhlar V., Leksikon duhovnosti, Celje 1974.

Truhlar V., Temeljni elementi duhovne teologije, Celje 2004.

Vodičar J., Živa metafora kot možna pot do transcendence, “Bogoslovni vestnik” 77 (2017) no. 3/4, p. 565–576.

Walking meditation, https://www.headspace.com/meditation/walking-meditation (04.02.2022).

Weber A., Biopoetics: Towards an existential ecology, Dordrecht 2016.

West Ch., Teologija telesa za začetnike, Ljubljana 2014.

Wickham J., Ignatian Contemplation Today, “The Way. Supplement” 34 (1978), p. 35–44.

Zyzak W., Zdrowie człowieka w kontekście chrześcijańskiej duchowości holistycznej, “Psychoonkologia” 22 (2018) no. 1, p. 34–40.

Žalec B., Religija in narava v luči Rosove teorije resonance, “Poligrafi” 26 (2021) no. 103/104, p. 5–22.

Opublikowane

2023-06-30

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 285

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.