Bramorski, Jacek, Akademia Muzyczna w Gdańsku Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Katedra Muzyki Kościelnej, Poland