Autor - szczegóły

Farnik, Łucja, Polska

  • Tom 11 (2012) - Artykuły
    Księdza profesora Kazimierza Waisa propozycja zharmonizowania nauki i wiary w kwestii pochodzenia człowieka
    Abstrakt  PDF