Autor - szczegóły

Kłóś, Adam, Polska

  • Tom 16 (2017) - Artykuły
    Filozofia ewolucji Charlesa Sandersa Peirce’a a współczesne problemy algorytmów ewolucyjnych
    Abstrakt  PDF