Autor - szczegóły

Palm, Jakub, Polska

  • Tom 15 (2016) - Sprawozdania
    Sprawozdanie z działalności Sekcji Filozofii Technologii za rok akademicki 2014/2015
    Szczegóły  PDF
  • Tom 17 (2018) - Artykuły
    Człowiek jako wytwór siebie samego. Lem, transhumanizm i dwie koncepcje autentyczności
    Abstrakt  PDF