Autor - szczegóły

Kowalczyk-Purol, Kinga, Polska

  • Tom 13 (2014) - Artykuły
    Religia w perspektywie ewolucjonistycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej funkcji socjalizacyjnej
    Abstrakt  PDF