Autor - szczegóły

Klimas, Mariusz, Polska

  • Tom 17 (2018) - Artykuły
    Człowiek jako wytwór siebie samego. Lem, transhumanizm i dwie koncepcje autentyczności
    Abstrakt  PDF