Autor - szczegóły

Cygan, Milena, Polska

  • Tom 14 (2015) - Artykuły
    „Natura jest tylko jedna, przez którą Bóg wszystko stworzył…” Alchemiczno-filozoficzna koncepcja Natury Michała Sędziwoja
    Abstrakt  PDF
  • Tom 17 (2018) - Artykuły
    Potrójna kreacja świata w ujęciu Michała Sędziwoja
    Abstrakt  PDF