Autor - szczegóły

Cebula, Piotr, Polska

  • Tom 12 (2013) - Artykuły
    Teologia wobec astronomii – ujęcie Bernharda Pünjera. Metodologiczne podstawy recepcji prac astronomicznych Johanna Zöllnera na gruncie teologii w kontekście kontrowersji pomiędzy nauką a religią w Niemczech w XIX wieku
    Abstrakt  PDF