Autor - szczegóły

Kupczak, Rafał, Polska

  • Tom 16 (2017) - Artykuły
    Próby modelowania dynamiki narzędziowej wczesnych hominidów w świetle archeologii kognitywnej
    Abstrakt  PDF