Historia czasopisma

Studia Sandomierskie. Teologia-Filozofia-Historia są naukowym pismem diecezji sandomierskim wydawanym od 1980 r. Dotychczas ukazało się dwadzieścia dześć tomów. Początkowo 'Studia Sandomierskie' ukazywały się jako rocznik, następnie jako kwartalnik (2004-2010) i półrocznik (2011-2013). Od 2014 r. czasopismo powróciło do formy rocznika. 'Studia Sandomierskie' publikują artykuły z zakresu nauk humanistycznych. Zawiera ono trzy działy: historię, teologię i filozofię.