Wydawca

Wydawca

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

ul. Żeromskiego 4

27-600 Sandomierz

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ul. Bobrzyńskiego 10

30-348 Kraków