Autor - szczegóły

Sadłocha, Łukasz, WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski

  • Tom 26 (2019) - Filozofia
    Stanowisko pierwszych brytyjskich emergentystów wobec teorii ewolucji
    Abstrakt  PDF
  • Tom 26 (2019) - Recenzja
    Lars Q. English, There Is No Theory of Everything. A Physics Perspective on Emergence, Springer 2017, rec.
    Abstrakt  PDF