Autor - szczegóły

Bodziak, Marcin, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • Tom 27 (2020) - Teologia
    Odpowiedź św. Tomasza z Akwinu na współczesną utratę świadomości grzechu
    Abstrakt  PDF