Autor - szczegóły

Pilikowski, Michał, ASP, Kraków, Polska

  • Tom 26 (2019) - Historia
    Odzyskanie statusu uczelni wyższej przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w epoce „dekady architektów”
    Abstrakt  PDF