Autor - szczegóły

Gądek, Monika, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

  • Tom 27 (2020) - Teologia
    Czy wyżyny były wysokie? Próba charakterystyki terminu בָּמָה w języku religijnym Starego Testamentu
    Abstrakt  PDF