Autor - szczegóły

Magiera, Paweł, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

  • Tom 27 (2020) - Historia
    Działalność ks. Jana Czuja w parlamencie II Rzeczpospolitej w latach 1922–1935
    Abstrakt  PDF