Autor - szczegóły

Pieja, Wiesław, Tarnowska Szkoła Wyższa

  • Tom 27 (2020) - Teologia
    Integralność moralności, kultury i godności człowieka w Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II
    Abstrakt  PDF