Autor - szczegóły

Kęder, Wojciech, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

  • Tom 27 (2020) - Recenzja
    O nuncjuszu Durinim i dyplomacji Stolicy Apostolskiej w relacjach z Polską raz jeszcze
    Abstrakt  PDF