Redakcja

Rada naukowa

dr hab. Małgorzta Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Doc. PhDr. Tomas Hangoni, Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Słowacja

dr hab. Piotr Kroczek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Prawa Kanonicznego, Polska

Prof. Arturo Lavalle, Università degli Studi Guglielmo Marconi, Włochy

prof. dr hab. Janusz Mastalski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska

prof. dr hab. Wojciech Misztal, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Prof. PhDr. Peter Olekšák, Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Słowacja

dr hab. Elżbieta Osewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Humanistyczny, Polska

Prof. dr Ulrich Pätzold, Technische Universität Dortmund, Institut für Journalistik, Niemcy

Doc. PhDr. Gabriel Pala, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Słowacja

prof. dr hab. Walery Pisarek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Prof. Marco Rimanelli, Leo University, Department of Social Studies, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Prof. Dr. Stephan Sting, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fakultät für Kulturwissenschaften, Austria

PhD, Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Słowacja