Ireland’s social dialogue in outline

Karolina Kichewko

Abstrakt


Irlandzki dialog społeczny w zarysie. Dialog społeczny, który może być postrzegany jako proces, który „włącza wszelkie typy negocjacji, konsultacji i wymiany informacji pomiędzy lub pośród przedstawicielami rządów, pracodawców i pracowników poświęcone zagadnieniom wspólnego interesu” funkcjonuje na szerszej arenie stosunków przemysłowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w tym obszarze funkcjonują bardzo dynamiczne zjawiska, będziemy musieli zgłębić takie zagadnienia jak np. prawne, organizacyjne ramy dla dialogu społecznego, jego aktorów (włączając najważniejszych partnerów społecznych) lub tendencje w tym obszarze. Toteż głównym celem artykułu jest prezentacja tych wybranych zagadnień w kontekście irlandzkiego dialogu społecznego.

Słowa kluczowe


partnerzy społeczni; dialog społeczny; pakt społeczny; związki zawodowe; organizacje pracodawców

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Central Statistics Office, Employees aged 15 years and over classified by sex and whether they are members of a union, Quarter 2, 2004 to 2012, www.cso.ie/en/qnhs/releasesandpublications/qnhs-specialmodules/qnhs-unionmembershipq22004-q22012/ (8.11.2013).

Department of the Taoiseach, Social policy and public service reform, www.taoiseach.gov.ie/eng/Work_Of_The_Department/Social_Policy_and_Public_Service_Reform/ (6.11.2013).

Department of the Taoiseach, Speech by the Taoiseach, Mr. Enda Kenny T.D., at the Impact Annual Conference, Killarney, www.taoiseach.gov.ie/eng/News/Archives/2012/Taoiseach%27s_Speeches_2012/Speech_by_the_Taoiseach,_Mr_Enda_Kenny_T_D_,_at_the_Impact_Annual_Conference,_Killarney.html#sthash.I5F3tB3E.dpuf (4.11.2013).

EIRO, the European Industrial Relations Observatory, Main actors, www.eurofound.europa.eu/eiro/country/ireland_3.htm (8.11.2013).

Eurofound, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Ireland. Trade Union Acts, www.eurofound.europa.eu/emire/IRELAND/TRADEUNIONACTS-IR.htm (29.11.2013).

Eurofound, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Italy. Neo-corporativismo, Neo-corporatism, www.eurofound.europa.eu/emire/ITALY/NEOCORPORATISM-IT.htm (1.05.2013).

Government of Ireland, Programme for National Recovery, Dublin 1987.

Government of Ireland, Programme for Economic and Social Progress, Dublin 1991.

Government of Ireland, Programme for Competitiveness and Work, Dublin 1994.

Government of Ireland, Partnership 2000, Dublin 1996.

Government of Ireland, Programme for Prosperity and Fairness, Dublin 2000.

Government of Ireland, Sustaining Progress. Social Partnership Agreement 2003–2005, Dublin 2003.

Government of Ireland, Towards 2016. Ten-Year Framework Social Partnership Agreement 2006–2015, Dublin 2006.

Hastings T., Sheehan B., Yeates P., Saving the Future. How social partnership shaped Ireland’s economic success, Dublin 2007.

Houses of the Oireachtas, Ceisteanna – Questions – Social Partnership, Wednesday, 30 March 2011, http://debates.oireachtas.ie/dail/2011/03/30/00005.asp (15.11.2013).

Industrial Relations Act 1990 (Number 19 of 1990).

Industrial Relations Act 1946 (Number 26 of 1946).

Industrial Relations (Amendment) Act 2012 (Number 32 of 2012).

Murphy G., Interest groups in the policy-making process, [in:] Politics in the Republic of Ireland. Fifth Edition, eds J. Coakley and M. Gallagher, London–New York 2010, pp.327–358.

National Economic and Social Development Office Act 2006 (Number 21 of 2006), pp. 1–23.

Oireachtas Library & Research Service, Trade unions, collective bargaining and the economic crisis: where now?, www.oireachtas.ie/parliament/media/housesoftheoireachtas/libraryresearch/spotlights/spotTradeunion040611_143334.pdf (8.11.2013).

O’Donnell R., Social partnership: principles, institutions and interpretations (manuscript).

O’Donnell R., O’Reardon C., Ireland’s experiment in social partnership, 1987–96, [in:] Social pacts in Europe, eds G. Fajertag, Ph. Pochet, Brussels 1997 (manuscript), pp. 1–15.

O’Donnell R., Thomas D., Social partnership and the policy process, [in:] Social policy in Ireland. Principles, practice and problems. Revised and Updated Edition, eds S. Healy, B. Reynolds, M. L. Collins, Dublin 2006, pp. 109–132.

O’Donnell R., Adshead M.,Thomas D., Social Partnership In Ireland: Two Trajectories of Institutionalisation, [in:] Social pacts in Europe: emergence, evolution and institutionalisation, eds S. Avdagic, M. Rhodes and T. Visser, Oxford 2010 (manuscript), pp. 1–37.

Regan A., The impact of the eurozone crisis on Irish social partnership: a political economy analysis, Geneva 2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2124946 (14.11.2013).

Sheehan B., End of social partnership as public sector talks collapse, www.eurofound.europa.eu/eiro/2009/12/articles/IE0912019I.htm (28.10.2013).

Sheehan B., Unions reject plan to cut public pay bill by €1 billion, www.eurofound.europa.eu/eiro/2013/05/articles/ie1305029i.htm (15.11.2013).

Teulings C., Hartog J., Corporatism or competition? Labour contracts, institutions and wage structures in international comparison, Cambridge 1998.

The International Labour Organization (ILO), Social dialogue, www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/social-dialogue/lang--en/index.htm (12.03.2014).

The Irish Business and Employers Confederation, Board, www.ibec.ie/IBEC/IBEC.nsf/vPages/About_Us~Our_structure~board?OpenDocument (12.11.2013).

The Irish Business and Employers Confederation, The future is this way. A new strategic direction for IBEC 2013–2015.

The Irish Business and Employers Confederation, Leadership team, www.ibec.ie/IBEC/IBEC.nsf/vPages/About_Us~Our_Structure~leadership-team?OpenDocument (12.11.2013).

The Irish Business and Employers Confederation, National council, www.ibec.ie/IBEC/IBEC.nsf/vPages/About_Us~Our_structure~national-council?OpenDocument (12.11.2013).

The Irish Business and Employers Confederation, Our structure, www.ibec.ie/IBEC/IBEC.nsf/vPages/About_Us~our-structure?OpenDocument (12.11.2013).

The Irish Business and Employers Confederation, Policy committees, www.ibec.ie/IBEC/IBEC.nsf/vPages/About_Us~policy-committees?OpenDocument (12.11. 2013).

The Irish Congress of Trade Unions, Congress committees, www.ictu.ie/about/committees.html (10.10. 2013).

The Irish Congress of Trade Unions, Constitution and standing orders.

The Irish Congress of Trade Unions, Executive Council 2011–2013, www.ictu.ie/about/committees/10/ (10th October 2013).

The Irish Congress of Trade Unions, Mission & objectives, www.ictu.ie/about/mission.html (10.10.2013).

The Irish Congress of Trade Unions, Staff & executive, www.ictu.ie/about/staff.html (10.10.2013).

The National Economic and Social Council, History of NESC, www.nesc.ie/en/our-organisation/about-nesc/history-of-nesc/ (2.11.2013).

The National Economic and Social Council, NESC Council, www.nesc.ie/en/our-organisation/nesc-council/ (6.11.2013).

The National Economic and Social Council, NESC functions, www.nesc.ie/en/our-organisation/about-nesc/terms-of-reference/#whatis_NESC (5.11.2013).

The National Economic and Social Council, Our organisation. Meet the Team, www.nesc.ie/en/our-organisation/staff/ (18.03.2014).

The Irish Congress of Trade Unions, Constitution and standing orders.

Thomas D., The Irish Social Partnership 1987–2000: an evolving economic and social governance, PhD Thesis, University of Newcastle upon Tyne, 2003.

Trade Union Act 1975 (Number 4 of 1975).

Wallace J., Gunnigle P., McMahon G., Industrial relations in Ireland. Third edition, Dublin 2004.
Copyright (c) 2015 Karolina Kichewko