Tom 8, Nr 1 (2016)

Młodzież

Spis treści

Młodość to stan ducha – od Redakcji PDF
Michał Drożdż 3-5

Dział tematyczny

Pokolenie Jana Pawła II. Kim są ci ludzie i jaka jest ich rola w Kościele? PDF
Tadeusz Borutka 11-25
Święty Jan Paweł II – autorytet młodych PDF
Michał Drożdż 27-39
Media i Kościół: środowisko życia ludzi młodych we wskazaniach Jana Pawła II sformułowanych w kontekście początków Światowych Dni Młodzieży PDF
Wojciech Misztal 41-55
Zabawy młodego pokolenia kobiet PDF
Andrzej Zwoliński 57-70
Młodzież i rodzina w świetle obrad Powszechnego Zjazdu Katolickiego w Warszawie i obchodów 200. rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki w 1926 roku PDF
Renata Knyspel-Kopeć 71-82
Millennialsi – nowy uczestnik życia społecznego? PDF
Przemysław Kisiel 83-94
Deklarowane zainteresowania uczniów gimnazjum ze względu na wybór dalszego kierunku kształcenia. PDF
Ewa Jaglarz, Jacek Sikorski 95-105
Recepcja młodzieży na podstawie filmów Krzysztofa Zanussiego i Jana Komasy PDF
Monika Jaracz 107-120

Rozprawy, opracowania

Od personalizacji do profilowania. Opis konsekwencji korzystania z wyszukiwarki internetowej Google PDF
Agata Dziekan-Łanucha 123-136
Czy Facebook, Twitter, Instagram wpływają na samopoczucie i samoocenę wczes­nych nastolatków? PDF (English)
Janusz Mierzwa, Hubert Jurjewicz 137-152
Komunikacja z pacjentem chorym na Alzheimera PDF
Irena Kamanová 153-167
Radość i udręczenie proroka – ekspresja przekazu Piotra Natanka na temat odrodzenia Kościoła. Studium z socjologii emocji PDF
Dariusz Tułowiecki 169-198
Edukacja do „teologii integralnej”. Nauczanie społeczne papieża Franciszka w encyklice „Laudato si’” PDF (English)
Andrzej Szułczyński 199-211

Recenzje, sprawozdania

O mediach, kulturze i dialogu. Sprawozdanie z konferencji PDF
Bartłomiej Pieron 215-221
O projekcie społecznym sługi Bożego Bogdana Jańskiego. Sprawozdanie z konferencji PDF
Damian Stachowiak 223-225
O pracy socjalnej. Sprawozdanie z konferencji PDF
Dariusz Tułowiecki 227-232
O edukacji medialnej. Recenzja książki PDF
Luis Hector Villalba 233-234