Autor - szczegóły

Drąg, Katarzyna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

  • Tom 7, Nr 1 (2015): Dialog - Rozprawy, opracowania
    Powieściowy kodeks etyczny profesjonalizującego się dziennikarstwa. "W mętnej wodzie" Józefa Ignacego Kraszewskiego
    Abstrakt  PDF