Autor - szczegóły

Kawińska, Martyna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska