Autor - szczegóły

Korzondkowski, Paweł, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska