Autor - szczegóły

Ulman, Paweł, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska