Autor - szczegóły

Knyspel-Kopeć, Renata, Instytut Geopolityki (Częstochowa), Polska

  • Tom 8, Nr 1 (2016): Młodzież - Dział tematyczny
    Młodzież i rodzina w świetle obrad Powszechnego Zjazdu Katolickiego w Warszawie i obchodów 200. rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki w 1926 roku
    Abstrakt  PDF